Saobraćaj

U domenu pružanja usluga iz osnovne delatnosti, saobraćaj, "Kavim-Jedinstvo" Vranje, održava 60 prigradskih linija sa 580 polazaka.

U međugradskom saobraćaju "Kavim-Jedinstvo" održava 22 međugradskih linija sa 44 polazaka.